Riffel klasser.

For alle riffelskiver gælder følgende fællesregler: Skive: ISSF 50m pistolskive, undtagen klasserne nr.1, 9, 14, 16, 19 og 27 hvor skiven 200m fransk militærskive benyttes. Skydeprogram: 13 skud afgivet på 30 minutter mod 2 skiver, henholdsvis 6 og 7 skud mod hver skive. I klasser hvor 200m fransk militærskive benyttes skydes mod 1 skive. 10 bedste træffere er gældende, for gældende skud gælder 50% reglen. Kategori O= originalvåben. Kategori R= replikavåben. Se evt. under MLAIC vedtægter for yderligere information vedrørende klassekrav, holdskydninger m.m.


Klasse nr. 1  Miquelet. Individuel, kategori O & R. Hold nr. 9 Gustav Adolf af 3 skytter (kat. O) Gustav Adolph. Miquelet er en tidlig solid spansk flintlås type med udvendig slagfjeder, hovedsalig anvendt i Middelhavsområdet.  
Våbentype: Militær glatboret flintemusket.
Afstand og skydestilling: 50m, stående. 200m fransk militær riffelskive.
Sigtemidler: Original type sigtemiddel, intet bagsigte.
Projektil: Rundkugle. Kaliber over 13,5mm (.5315")
Andet: Snelle, kind- eller kolbepuder, rensning af pibe imellem skuddene og brug af laderør er ikke tilladt.

Klasse nr. 2 Maximillian. Individuel, kategori O & R. Hold nr. 26 Wedgnock af 3 skytter (O). Hold nr. 29 Lucca af 3 skytter (R). Navn efter den østrigske kejser Maximillian (1459-1519), ivrig jæger og våbenentusiast, siges at være den første som anvendte riflede jagtvåben.  
Våbentype: Fri flinteriffle, fri kaliber.
Afstand og skydestilling: 100m, liggende. ISSF 50m pistolskive.
Sigtemidler: Samtidige sigtemidler, inklusive nyfremstillede sigtemidler af gammel type.
Projektil: Rundkugle.

Klasse nr. 3 Minie'. Individuel, kategori O & R. Hold nr. 10 Pauly af 3 skytter(O). Paul Etienne Minie', fransk officer (1804-1879), opfandt og udviklede det ekspanderende projektil, som muliggjorde nemmere, hurtigere ladning og bedre ballistiske egenskaber end rundkuglen. 
Våbentype: Militær perkussionsriffel over 13.5 mm kaliber (.5315") 
Aftand og skydestilling: 100m, liggende. ISSF 50m pistolskive. 
Sigtemidler: Af original type med mindre tilladte ændringer.
Projektil: Original type  Minie' eller kompressionskugler.
Andet: Snelle, kind- eller kolbepuder, rensning af pibe imellem skuddene og brug af laderør er ikke tilladt.

Klasse nr. 4 Whitworth. Individuel, kategori O & R. Hold nr. 20 Rigby af 3 skytter(O & R blandet). Sir Joseph Whitworth, engelsk ingenør (1803-1879), udviklede bl.a. fremstillingsmetoder og design af riffelløb til langdistanceskydning. 
Våbentype: Fri perkussionsriffel, fri kaliber, som ikke kan kvalificere til klasse 3. Brug af laderør og viskning mellem skuddene tilladt.
Afstand og skydestilling: 100m, liggende. ISSF 50m pistolskive.
Sigtemidler: Samtidige sigtemidler, inklusive nyfremstillede sigtemidler af gammel type. Hulsigte for og bag er tilladt, såfremt de tilsvarer originalvåbnets fremstillingsperiode..
Projektil: Rundkugle, Minie', kompressions- eller spidskugle.  

Klasse nr. 8 Walkyrie. Kvinder. Individuel, kategori O & R. Hold nr 17 Amazonas, 3 skytter (O & R blandet). Walkyrier er de kvindelige krigere i nordiske sagaer. 
Afstand og skydestilling: 100m, liggende. ISSF 50m pistolskive.
Våbentype: Som anført under regler for fri eller militærrifler.
Sigtemidler: Som anført under regler for fri eller militærrifler.
Projektil: Som anført under regler for fri eller militærrifler.

Klasse nr. 14 Tanegashima. Individuel, kategori O & R. Hold nr. 19 Nagashino (O & R blandet, 4 skytter). Hold nr. 27 Nobunga ( O, hold af 3 skytter). Tanegashima er en ø i det sydlige Japan, hvor strandede potugisiske søfolk i 1543 bragte luntevåben til Japan. Våbentypen blev brugt af det japanske militær helt til slutningen af 1800 tallet. 
Våbentype: Fri glatboret luntemusket af fri kaliber.
Afstand og skydestilling: 50m, stående. 200m fransk militær riffelskive.
Sigtemidler: Af tidsmæssig korrekt type, inklusive nyfremstillede sigtemidler af gammel type.
Projektil: Rundkugle.

Klasse nr. 15 Vetterli. Individuel, kategori O & R. Hold nr. 24 Pforzheim af 3 skytter(O & R blandet). Freidrich Vetterli (1822-1882) udviklede i 1869 den berømte 13 skuds schweiziske repeterriffel.
Våbentype: Alle lunte-, flinte- eller perkussionsrifler eller musketter. Se klassekrav under de enkelte klasser.
Afstand og skydestilling: 50m, stående. ISSF 50m pistolskive.
Sigtemidler: Som anført under reglerne for de enkelte klasser.
Projektil: Rundkugle, Minie', kompressions- eller spidskugle.  

Klasse nr. 16 Hizadai. Individuel, kategori O & R.- ingen holdkonkurrence. Knælende skydestilling anvendt af de japanske samuraier. 
Våbentype: Fri glatboret luntemusket af fri kaliber.
Afstand og skydestilling: 50m, knælende. 200m fransk miltær riffelskive.
Sigtemidler: Af tidsmæssig korrekt type, inklusive nyfremstillede sigtemidler af gammel type.
Projektil: Rundkugle.

Klasse nr. 36 Pennsylvania. Individuel, kategori O & R.- ingen holdkonkurrence. Typebetegnelse på den klassiske amerikanske "longrifle", også kendt som Kentucky riflen, en videreudvikling af  Jaegerriflen medbragt til USA af tyske immigranter. Bortset fra skydestilling og afstand samme regler som klassen Maximillian.
Våbentype: Flinteriffel, fri kaliber. 
Afstand og skydestilling: 50m, stående. 50m ISSF pistolskive.
Sigtemidler: Original type.
Projektil: Rundkugle.

Klasse nr. 37 Lamarmora. Individuel, kategori O & R.- ingen holdkonkurrence..Italiensk general. (?)
Våbentype: Militær perkussionsriffel over 13.5 mm kaliber (.5315")  
Afstand og skydestilling: 50m, stående. 50m ISSF pistolskive.
Sigtemidler: Af original type med mindre tilladte ændringer.
Projektil: Original type  Minie' eller kompressionskugler.
Andet: Snelle, kind- eller kolbepuder, rensning af pibe imellem skuddene og brug af laderør er ikke tilladt.

Klasse nr. 50 De Meza. National dansk klasse. Christian de Meza. Udviste store strategiske evner under 3 årskrigen, overgeneral i 1863, påtog sig det fulde ansvar for Dannevirkes rømning.  
Våbentype: Alle approberede forladevåben anvendt i De Slesvigske krige. Rem tillades, hvis remmens udformning modsvarer våbnets tidsperiode og originale anvendelse. Uoriginal ladestok må anvendes, dog skal original/kopi ladestok være isat våbnet under skydningen. Rensning af pibe imellem skuddene og brug af laderør er ikke tilladt. 
Afstand og skydestilling: 100m, knælende. ISSF 50m pistolskive.
Sigtemidler: Som våbnets originalt approberede. Dog tillades ændringer med hensyn til højden efter MLAIC reglerne.
Projektil: Blyprojektiler med tidsmæssig facon til det pågældende våben.

Klasse nr. 53 Remington. National dansk og nordisk klasse. Eliphalet Remington (1793-1861). Berømt amerikansk bøssemager og våbenfabrikant.
Våbentype: Militær Remington bagladeriffel M/1867 eller varianter heraf. Ingen hensyn til oprindelsesland. Våbnets oprindelige kaliber skal være bevaret, idet dette ikke må være ændret ved senere ompibning til mindre kaliber. Rem er tilladt, hvis denne er af samtidig type. Viskning af kammer og pibe mellem skudene er ikke tilladt.
Afstand og skydestilling: 100m, liggende. ISSF 50m pistolskive. Skydetid: 30 minutter. Til NM 30 minutter.Ændret d. 02-06-2010
Sigtemidler: Åbne, korn og kærv. Finjuster tilladt efter MLAIC regler vedr. tidsmæssig facon.
Ammunition: Metalpatron ladet med sortkrudt og projektil af bly eller blylegering. Metalkappe og metalbund tillades ikke.

Klasse nr. 51 Kyhl. National dansk klasse. Christian Wilcken Kyhl (1762-1827) dansk bøssemager og opfinder. Konstruerede bl.a. en kanonlås og den indvendige geværlås, kaldet den kyhlske lås. Begge antaget af den danske arme'.
Våbentype: Glatløbede militære perkussionsmusketter af uændrede originale modeller. Kaliber minimum 17mm (.67"). Rem er tilladt, såfremt denner er original eller nøjagtig kopi af originalen. Rensning af pibe imellem skuddene og brug af laderør er ikke tilladt.
Afstand og skydestilling: 50m, stående. ISSF 50m pistilskive.
Sigtemidler: Ingen ændringer tilladt.
Projektil: Rundkugle.

Klasse nr. 55 Sortkrudt Bagladeriffel. National dansk og nordisk klasse. 
Våbentype: Kammer-og patronladet gevær i original eller uforandret historisk kopi for sortkrudt og blyprojektiler.  
Afstand og skydestilling: 100m, liggende. 50m ISSF pistolskive. Skydetid 30 minutter. Til NM 30 minutter.Ændret d. 02-06-2010
Sigtemidler: Skal være historisk korrekt fra våbnets oprindelige fremstillingsperiode, eventuelt tidstypisk diopter er tilladt.
Projektil: Skal være af tidstypisk model i bly (gaschecks ikke tilladt) Se eventuelt patronoversigten. Ingen kaliberbegrænsning.
Ladning: Der må ikke lades fra magasin. Viskning af kammer og pibe er tilladt mellem skuddene.

Klasse nr. 57 Winchester. National dansk klasse. Navn efter den berømte repeterriffel.

Våbentype: Patronladet riffel, enkeltskuds eller repeter, i uforandret historisk kopi eller original, som blev fremstillet for sortkrudt og blyprojektiler. Mindre indvendige ændringer af sikkerhedshensyn kan tillades på kopivåben (replikaer).

Afstand og skydestilling: 50m, stående. 50m ISSF pistolskive. Skydetid 5 minutter.

Sigtemidler: Skal være historisk korrekt fra våbnets oprindelige fremstillingsperiode.

Projektil: Skal være af tidstypisk model i bly (gaschecks ikke tilladt) Se eventuelt patronoversigten. Ingen kaliberbegrænsning.

Ladning: Der må skydes enkeltskud, eller lades fra magasin. Viskning af kammer og pibe er ikke tilladt mellem skuddene.


Riffelholdklasser. Skydes endnu ikke ved DM, men til NM, EM, VM og ved store udenlandske stævner.
Klasse nr. 9 Gustav Adolph: Hold af 3 skytter, klasse nr. 1 Miquelet. Original. 
Klasse nr. 10 Pauly: Hold af 3 skytter, klasse nr 3 Minie'. Original.
Klasse nr. 11 Versailles: Kombination sum af klasse nr. 9 og nr. 10.
Klasse nr. 17  Amazons: Hold af 3 skytter, klasse nr. 8 Walkyrie. Original og Replika blandet.
Klasse nr. 19 Nagashino: Hold af 4 skytter, klasse nr. 14 Tanegashima. Original og Replika blandet. 
Klasse nr. 20 Rigby: Hold a 3 skytter, klasse nr. 4 Whitworth. Original og Replika blandet. 
Klasse nr. 24 Pforzheim: Hold af 3 skytter Vetterli. Original og Replika blandet.
Klasse nr. 26 Wednock: Hold af 3 skytter. Maximillian. Original.
Klasse nr. 27 Nobunaga: Hold af 3 skytter. Tanegashima. Original.
Klasse nr. 29 Lucca: Hold af 3 skytter. Maximillian. Replika. 
Klasse nr. 31 Halikko: Hold af 3 skytter. Miquelet Replika
Klasse nr.32 Magenta: Hold af 3 skytter. Minie' Replika.

 Til toppen af siden