Pistolklasser.

For alle pistolklasser gælder følgende fællesregler: Skive: ISSF 50m pistolskive. Afstand: 25m., undtagen Donal Malson hvor afstanden er 50m. Stilling: Stående, enhåndsfatning. Skydeprogram: 13 skud afgivet på 30 minutter mod 2 skiver, henholdsvis 6 og 7 skud mod hver skiver. 10 bedste træffere er gældende, for gældende skud gælder 50% reglen. Kategori O= originalvåben. Kategori R= replikavåben. Se evt. under MLAIC vedtægter for yderligere information.
Bemærk: Fælles for klasserne Colt , Mariette, Smith & Wesson og Donald Malson gælder at hanen skal hvile på et tomt kammer, og  for at undgå at revolvere anvendes som enkeltskudsvåben, skal der lades 5+5+3 kamre til de 13 skud. Der må ikke anvendes presse (trommellader), tromlen må kun udtages med henblik på påsætning af fænghætter eller påføring af fedt ovenpå projektilet. 


Klasse nr. 5 Cominazzo-individuel, kategori O og R. Hold nr. 25 Wogdon (O & R blandet). Navn efter den i 16 og 1700 tallet fremtrædende italienske bøssemagerfamlie Cominazzo fra Gardone Val Trompia i Italien. 
Våbentype: Fri enkeltskuds glatboret flintelås eller original luntepistol, minimum kaliber 11mm (.433")
Sigtemidler: Af tidsmæssig korrekt type.
Projektil: Rundkugle.

Klasse nr. 6 Kuchenreuter- individuel kategori O & R. Hold nr. 18 Boutet (O). Navn efter den tyske bøssemagerfamilie Kuchenreuter fra Regensburg, Tyskland. Kendte for fremstilling af førsteklasses våben fra 1626 frem til i dag.
Våbentype: Fri enkeltskuds perkussionspistol, riflet, fri kaliber.
Sigtmidler: Tidsmæssig korrekt. U eller V-form på bagsigte. Maksimumbredde på forsigte 2.03mm (0.080") 
Projektil: Rundkugle.

Klasse nr. 7 Colt- individuel O. Hold nr. 30 Adams. Navn efter Samuel Colt, USA som designede den første perkusionsrevolver der blev fremstillet i større produktionstal fra 1838 og frem.
Våbentype: Fri perkussionsrevolver- original.
Sigtemidler: Tilladt at ændre på højde af forsigte, profilen skal være samme som originalen.
Projektil: Rundkugle.

Klasse nr. 12 Mariette- individuel R. Hold nr.13 Peterlongo. Mariette var en belgisk fabrikant af flerskuds "peberbox" pistoler, navnet forbindes med alle typer og fabrikater af sådanne våben..
Våbentype: Fri perkussionsrevolver- replika.
Sigtemidler: Af tidsmæssig korrekt type. Fri højde på forsigte, men samme profil som på originalen. Såfremt forreste sigtemiddel er monteret i svalehale, skal de udragende ender være filet glat med piben.  
Projektil: Rundkugle. 

Klasse nr. 23 Donal Malson- samlet O. & R. I maj 2007 MLAIC mistet ikke blot en populær, vindende og effektiv generalsekretær, men også en mesterskytte, Donald "Bucky" Malson. Bucky banet vejen for nye MLAIC medlemmer som Polen, Tjekkiet og Slovakiet.
Våbentype: Fri perkussionsrevolver- som klasserne Colt og Mariettel.
Sigtemidler: Tilladt at ændre på højde af forsigte, profilen skal være samme som originalen.
Afstand og skydestilling: 50m, stående
Projektil: Rundkugle

Klasse nr. 28 Tanzutsu- individuel O & R. Hold nr. 39 Kunitomo. TAN-ZUTSU japansk for kort våben. TAN betyder kort, ZUTSU betyder våben
Våbentype: Fri luntepistol. Glatboret. Japansk type, fri kaliber. Europæisk type, stor kaliber som på forbilledet. 
Sigtemidler: Af tidsmæssig korrekt type. Profil af original type.
Projektil: Rundkugle.

Klasse nr. 38 Remington: Klassen som ikke skydes, udgøres af det sammenlagte resultat fra skydning af klasse 7 Colt eller klasse 12 Mariette,  samt klasse 23 Donald Malson. Skytten skal forud for sin skydning bestemme hvilket våben der anvendes i klasse 23 (5o mtr.), hvilket våben så skal anvendes på 25 mtr. (ved våbenkontrollen ) opd. august 2010

Klasse nr. 54 Kronborg- National dansk klasse. Navn efter våbenfabrikken af samme navn som var beliggende ved Helsingør.
Våbentype: Alle glatløbede perkussionspistoler med minimum kaliber 16mm (.63"), uden snelle.
Sigtemidler: Skal opfylde MLAIC regler vedr. facon. Våbnet skal fremtræde med de oprindeligt monterede eller umonterede sigtemidler.
Projektil: Rundkugle.

Klasse nr. 56 Smith & Wesson. Dansk og Nordisk klasse.
Våbentype: Patronladet revolver eller enkeltskuds pistol i uforandret historisk kopi eller original som blev fremstillet til sortkrudt og blyprojektiler. Mindre indvendige ændringer udført af sikkerhedshensyn kan tillades på kopivåben (replikaer)
Sigtemidler: Af tidsmæssig korrekt type.
Projektil: Skal være af tidstypisk model i bly (gaschecks ikke tilladt). Se eventuelt patronoversigten.
Kaliber: Skal være oprindelig sortkrudtkaliber, dog ikke større end cal.45" (11,43mm).
Ladning: Revolvere må ikke bruges som enkeltskudsvåben, men skal lades 5+5+3. Hanen skal hvile på et tomt kammer. De 10 bedste skud er gældende. 
Skydetid: 30 minutter. Ved NM er skydetiden 30 minutter. Ændret d. 02-06-2010

Pistolholdklasser. Skydes endnu ikke ved DM, men til NM, EM, VM og store udenlandske stævner
Klasse nr. 13 Peterlongo. Hold a 3 skytter. Klasse nr. 12 Mariette. (Replika)
Klasse nr. 18 Boutet. Hold a 3 skytter. Klasse nr. 6 Kuchenreuter. (Original)

Klasse nr. 25 Wogdon. Hold a 3 skytter. Klasse nr. 5 Cominazzo. (Orig. og Replika blandet) 

Klasse nr. 30 Adams. Hold a 3 skytter. Klasse nr. 7 Colt 
Klasse nr. 33 Forsyth. Hold af 3 skytter. Klasse nr. 6 Kuchenreuter (Replika)
Klasse nr. 39 Kunitomo. Hold af 3 skytter. Klasse nr. 28 Tanzutsu (O og R blandet)

Til toppen af siden.