TILLÆG 4 til MLAIC’s vedtægter, regler og regulativer, godkendt 15 August 2000.

 

1.00 Vedtægter og konkurrenceregler for langdistance mesterskaber.

1.01 Generelt. Mesterskaber skal afholdes som et MLAIC stævne og afvikles i henhold til de gældende vedtægter, regler og regulativer for MLAIC stævner, suppleret med nedenstående tillægsregler. Ved eventuelle tilfælde af udeladelser og uoverensstemmelser er MLAGB/NRA reglerne for afholdelse af mellem og langdistance skydninger gældende, tilpasset værtsnationens gældende praksis ved sådanne skydninger. Dog er protestudvalgets afgørelser gældende og bindende til enhver tid.

1.02 Skydehold. Hver deltager skal afvikle sin skydning til den tid og mod det mål han er blevet tildelt. Samt efter aftalt rækkefølge med andre skytter som har fået tildelt samme mål. Deltageren skal afvikle sin skydning på en position til venstre for den udpegede vindrose og give plads til at andre skytter som har fået tildelt samme standplads, kan afvikle deres skydning så ugeneret som muligt.

1.03 Træffermelding. Deltagerne må gerne yde markerings hjælp til hinanden, men skal samtale så lavt som muligt for ikke at forstyrre andre skytter. Instrukser eller anden form for hjælp fra udenforstående er ikke tilladt. Al kommunikation med markører foregår kun gennem banekommandøren og begrænser sig til forespørgsler omkring skudmeldinger som opgivet i punkt 5.00.

1.04 Fedtskud. Der må afgives et ubegrænset antal fedtskud, men kun indenfor den hertil tilladte tid. Fedtskud skal afgives i liggende skydestilling.

1.05 Konvertible prøveskud. Først afgivne træffer regns som første konvertible prøveskud. Beslutning om at konvertere prøveskud, skal tages når alle prøveskud er afgivet, og inden der afgives gældende skud. Prøveskud kan kun konverteres i den modsatte rækkefølge af hvorledes de er afgivet, således at de udgør en sammenhængende rækkefølge med de følgende afgivne skud. Det er således ikke muligt at konvertere et prøveskud uden at inkludere de efterfølgende prøveskud. Når prøveskud konverteres skal de efterfølgende afgivne skuds antal tilsvarende reduceres, således at de gældende skuds totale antal sammenlagt er korrekt.

1.06 Ammunition. Der må kun anvendes fabriksfremstillet sortkrudt. Projektiler skal være fremstillet af bly eller legeringer heraf, fedtsmurte eller papirplastrede og af samtidigt design. Gas checks er ikke tilladt.

1.07 Markering. Det enkelte skuds placering og værdi markeres fra markørgraven på følgende måde: En markørplade placeres over skudhullet, og skuddets værdi bliver markeret i bunden af skiven ved anvendelse af farvetmarkør plade som følger:

Til venstre, fluoserende markørplade, 1 point, træffer.

Til venstre, sort markørplade, 2 point, yderring.

I midten af venstre side, sort markørplade, 3 point, mellemring.

I midten af højre side, sortmarkør plade, 4 point, inderring.

Til højre, sort markørplade, 5 point, centrumring,

Til højre, fluoserende markørplade, 5 point, x-træffer ( bruges ved pointlighed)

Ingen markørplade, forbier.

1.08 Pointgivning. Når en træffer berør stregen mellem 2 ringe tildeles skytten det højere

           pointtal.

1.09 Resultatregistrering. Skemaet for notering af træffere opbevares af banekommandøren. Protest over registrering af træffere, eller vilkårene hvorunder en eventuel forbier er afgivet, skal afgives til banekommandøren før næste skytte afgiver skud.

1.10 Pointlighed. I tilfælde af pointlighed afgøres placeringen som følger: Flest X-træffere, såfremt dette ingen afgørelse giver, findes den højere placering ved tælling af sidst afgivne skud, (F.eks har en skytte træfferne 4, 3, 5 talt bagfra og en anden 2, 3, 5 bliver førstnævnte skytte højere placeret).

1.11 Markører. Deltagere skal, såfremt dette er nødvendigt, deles om at udføre markøropgaver. Såfremt en deltager svigter sin markøropgave, slettes vedkommendes resultat ved den pågældende skydning.

1.12 Medaljer. Der uddeles medaljer til de 3 bedst placerede i hver klasse individuelt, ligeledes uddeles der medaljer til hver skytte på de 3 bedst placerede hold i holdkonkurrencerne.

 

2.00 Klasser.

2.01 No 1-300 Yards Whitworth- Individuel Original eller Replika

Våben: Fri perkussions riffel (skal opfylde MLAIC klassekrav), maksimumvægt 15lbs (6.81kg), ingen forskel mellem original og replikavåben

Sigtemidler: Tidstypiske sigtemidler, eller nyfremstillede kopier heraf: Hulsigte tilladt såfremt disse er våbenhistorisk korrekte. Optiske eller teleskop sigtemidler ikke tilladt.

Skive: NRA 300, eller tilsvarende metrisk skive. Se afsnit 6.00.

Skydestilling: Liggende.

Afstand: 300 yards, eller nærmest mulige afstand i meter (274m)

Antal skud: 3 konvertible prøveskud, i alt 10 gældende.

Skydetid: 60 minutter.

2.02 No 2-500 Yards Whitworth- Individuel Original eller Replika

Våben: Fri perkussions riffel (skal opfylde MLAIC klassekrav), maksimumvægt 15lbs (6.81kg), ingen forskel mellem original og replikavåben

Sigtemidler: Tidstypiske sigtemidler, eller nyfremstillede kopier heraf: Hulsigte tilladt såfremt disse er våbenhistorisk korrekte. Optiske eller teleskop sigtemidler ikke tilladt.

Skive: NRA 500, eller tilsvarende metrisk skive. Se afsnit 6.00.

Skydestilling: Liggende.

Afstand: 500 yards, eller nærmest mulige afstand i meter (457m)

Antal skud: 3 konvertible prøveskud, i alt 10 gældende.

Skydetid: 60 minutter.

2.03 No 3-600 Yards Whitworth- Individuel Original eller Replika.

A) Våben: Fri perkussions riffel (skal opfylde MLAIC klassekrav), maksimumvægt

15lbs (6.81kg), ingen forskel mellem original og replikavåben

Sigtemidler: Tidstypiske sigtemidler, eller nyfremstillede kopier heraf: Hulsigte tilladt såfremt disse er våbenhistorisk korrekte. Optiske eller teleskop sigtemidler ikke tilladt.

Skive: NRA 600, eller tilsvarende metrisk skive. Se afsnit 6.00.

Skydestilling: Liggende.

Afstand: 600 yards, eller nærmest mulige afstand i meter (549m)

Antal skud: 3 konvertible prøveskud, i alt 10 gældende.

Skydetid: 60 minutter.

2.04 No 4 900 Yards Whitworth- Individuel Original eller Replika.

A) Våben: Fri perkussions riffel (skal opfylde MLAIC klassekrav), maksimumvægt

15lbs (6.81kg), ingen forskel mellem original og replikavåben

Sigtemidler: Tidstypiske sigtemidler, eller nyfremstillede kopier heraf: Hulsigte tilladt såfremt disse er våbenhistorisk korrekte. Optiske eller teleskop sigtemidler ikke tilladt.

Skive: NRA LR, eller tilsvarende metrisk skive. Se afsnit 6.00.

Skydestilling: Liggende.

Afstand: 900 yards, eller nærmest mulige afstand i meter (823m)

Antal skud: 3 konvertible prøveskud, i alt 10 gældende.

Skydetid: 90 minutter.

2.05 No 5 1000 Yards Whitworth- Individuel Original eller Replika.

A) Våben: Fri perkussions riffel (skal opfylde MLAIC klassekrav), maksimumvægt

15lbs (6.81kg), ingen forskel mellem original og replikavåben

Sigtemidler: Tidstypiske sigtemidler, eller nyfremstillede kopier heraf: Hulsigte tilladt såfremt disse er våbenhistorisk korrekte. Optiske eller teleskop sigtemidler ikke tilladt.

Skive: NRA LR, eller tilsvarende metrisk skive. Se afsnit 6.00.

Skydestilling: Liggende.

Afstand: 1000 yards, eller nærmest mulige afstand i meter (914m)

Antal skud: 3 konvertible prøveskud, i alt 10 gældende.

Skydetid: 90 minutter.

2.06 Hold skydninger.

No 6- Mellemdistance: Hold a 4 skytter, samlet pointsum fra klasse 1,2 & 3.

No 7- Langdistance: Hold a 4 skytter, samlet pointsum fra klasse 4 & 5.

3.00 Deltagere og hold.

3.01 Hvert MLAIC medlemsland kan deltage med maksimum 12 deltagere i hver individuel disciplin samt 1 hold a’ 4 skytter i hver holddisciplin.

3.02 Hvert lands delegerede er ansvarlig for tilmelding af skytter og betaling af deltagergebyr før deltagelse i træning og konkurrence finder sted.

3.03 Holdkaptajnen skal meddele arrangørerne ved træningsophør den foregående dag hvilke skytter der deltager på holdskydninger under selve konkurrencen..

4.00 Sikkerhed.

4.01 Rygning er forbudt på banen.

4.02 Ingen deltager indfinde sig hverken med eller uden udstyr på standpladsen uden banekommandørens tilladelse.

4.03 Affyring af fænghætter eller ladning af våben må kun foregå efter tilladelsen "Open Fire", Start Skydning er givet. Ved affyring af fænghætter skal våbnet pege mod volden.

4.04 Fedt/Opvarmningsskud skal afgives i liggende skydestilling.

4.05 Ladninger skal opbevares enkeltvis afmålt i tillukkede beholdere.

4.06 Brug af sikkerhedsbriller og høreværn er påbudt under skydning.

5.00 Radiomeldinger for mellem og langdistance skydning.

Følgende koder skal benyttes i kommunikationen mellem banekommandøren og markørerne. Skive nummer og kode gives som følger:

Melding 1 Skydning starter- hejs skiver.

Melding 2 Markørskive ikke synlig.

Melding 3* Markør til indikation af træffer og markør for træfferværdi stemmer ikke overens. Signaler korrekt værdi.

Melding 4* Check skive for træffer og signaler træfferværdi eller forbier.

Melding 5* Check for evt. højere træfferværdi.

Melding 7* Check efter evt. træffer efter forbier markering.

Melding 9* (fra standplads) Markering går for langsomt. (fra markørgrav) Skydning går for langsomt.

Melding 10 Stands skydning. Sænk skive til halv og plastre huller. ???????

Melding 11* Et skud er måske plastret forkert på skive.

* Radiomelding 5 og 7, den markøransvarlige skal melde resultatet til standplads. Melding 11, skive skal kontrolleres af den markøransvarlige.

6.00 NRA Skive dimensioner.

Langdistanceskive til NRA LR, NRA600 yards, NRA500 yards og NRA300 yards.

Inddeling:

Sort spejl: LR dia. 48", NRA600 dia. 39", NRA500 39", NRA300 dia. 22".

X centrum (5 point) LR dia. 16", NRA600 dia. 9", NRA500 dia. 7", NRA300 dia. 3.75".

Centrum (5point) LR dia. 24", NRA600 dia. 13", NRA500 dia. 10.5", NRA300 dia. 5.5".

Inderring (4 point) LR dia. 48", NRA600 dia. 26", NRA500 dia. 26", NRA300 dia. 11".

Mellemring (3 point) LR dia. 72", NRA600 dia. 39", NRA500 dia. 39", NRA300 dia.16.5".

Yderring (2 point) LR dia. 96", NRA600 dia. 52", NRA500 dia. 52", NRA300 dia. 22".

Skive ydermål (1 point) LR bredde 118" højde 70", NRA600 og NRA500 bredde 70" højde 60, NRA300 Bredde og højde 46".

X centrum er markeret med en stiplet linie.

Ved 600 yards regnes et skud for en forbier når træfferen ligger udenfor en linie på 6" fra bunden og toppen af skiven, samt udenfor en linie 1" i siderne. Begge målt fra skivens ydersider.

Ved langdistance, 900 og 1000 yards, regnes skuddet for en forbier såfremt træfferen sidder udenfor en linie tegnet 1" inde fra skivens yderkant.

Optaget på MLAIC’s program ved de første officielle langdistance verdensmesterskaber afholdt i Bisley Oktober 1999.

1"= 25,4 mm

1 Yard= 0.9144m

National Rifle Association NRA, National Rifle Association, England. Stiftet i 1860. Klik på logoet for at komme til deres hjemmeside.

 

Til toppen af siden