Sortkrudtsagen er afsluttet (2).pdf Klik her
Sortkrudt underklasse 1.1 og underklasse 1.4.pdf Klik her
Bekendtgørelse om eksplosivstoffer nr 1247 - 2013.pdf Klik her
Skematisk oversigt Bekendtgørelse 1247 om eksplosivstoffer.pdf Klik her
Brand/sikrings Skab til sortkrudt, og mere. Klik her